SI T’I FITOSH ME MILIARDA SEVAPE?

0
305

Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:
Ai i cili e lut Allahun t’ua fal mëkatet muslimanëve dhe muslimaneve, do t’i shënohen vepra të mira barabart me numrin e muslimanëve dhe muslimaneve.”
(Këtë hadith e kanë pranuar El Hejsemi, Albani dhe muhadithë të tjerë)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here