Dua (lutje) e bukur për çdo muslimane beqare

0
1324

O Allah! Të lutem më dhuro mua për martesë atë që do të jetë veshje për shpirtin tim, i cili do të plotësojë gjysmën e fesë time dhe duke bërë kështu, të më bëjë të plotë.
Bëjë atë të drejtë dhe në rrugën Tënde në të gjitha që ai do të bëjë dhe thotë, dhe i cili do të më spërkasë mua me ujë, për të më kujtuar që të fali namazin e sabahut.
Të fitojë prej burimeve hallall dhe të shpenzojë brenda mundësive të tij.
Të kërkojë udhëzimin e Allahut gjithmonë, që të përmbushë gjitha ëndërrat e tij.
Të i referohet ai gjithmonë Kur’anit dhe Sunnetit, si udhëzues të tij moral.
Të falënderojë dhe vlerësojë Allahun për gruan që ka pranë vetes.
Të jetë i vetëdijshëm në zemërimin e tij dhe shpesh të agjërojë dhe të falet, të jetë bamirës dhe i ndjeshëm në çdo mënyrë të mundshme.
Të më nderojë dhe të më mbrojë mua, dhe të më udhëzojë në jetën e kësaj bote dhe ta lusë Allahun të më bëjë të denjë për të qenë gruaja e tij e dashur.
Dhe së fundi, o Allah! Bëjë atë të bollshëm në dashuri dhe në të qeshur, dhe në devotshmëri dhe sinqeritet, në përpjekje për jetën e përtejme. Amiiin!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here