MEDITIME KURANORE – 82

0
659

1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “O ju njerëz, s’ka dyshim se premtimi i Allahut është i vërtetë, pra të mos u mashtrojë juve jeta e kësaj bote dhe të mos u mashtrojë juve ndaj Allahut ai i mashtruari (shejtani).” (Fatir; 5).

Mashtrimi i njerëzve ndodh apo vjen nga dy shkaktarë;
a) Mashtrimi me vetveten apo me nefsin dhe…
b) Mashtrimi nga Shejtani.

Edhe tek pjesa e parë ndërhyn shejtani, por kjo ndërhyrje ndodh pasiqë njeriu të mashtrohet me vetveten apo ta pëlqej vetveten, pastaj fillon ndërhyrja e shejtanit.

Tahrir Ve Tenvir; 22/259

2. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Dhe ndërhyhet (ndërhyn Allahu) ndërmjet tyre dhe ndërmjet asaj që dëshirojnë ata.” (Sebe; 54).

Kur të vjen vdekja dhe kur të shfaqet fletushkat e veprave dhe kur ta shohësh se sa shumë shpërblehen veprat e mira dhe dënimet për mëkatet, do të dëshirosh që të bësh një tesbih (SubhanaAllah,etj) ose të falë dy rekate namaz, por nuk do mundesh, ngase do jetë vonë.

Ali Tantavi, rahimehullah Nur ve hidaje; fq.49

3. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; “Dhe ndërhyhet (ndërhyn Allahu) ndërmjet tyre dhe ndërmjet asaj që dëshirojnë ata.” (Sebe; 54).

Kur të vjen vdekja dhe kur të shfaqet fletushkat e veprave dhe kur ta shohësh se sa shumë shpërblehen veprat e mira dhe dënimet për mëkatet, do të dëshirosh që të bësh një tesbih (SubhanaAllah,etj) ose të falë dy rekate namaz, por nuk do mundesh, ngase do jetë vonë.

Ali Tantavi, rahimehullah Nur ve hidaje; fq.49

4. A nuk turpërohesh duke mos u përgatitur fare për vdekjen, duke ndjekur rrugën e përtacëve, për të cilët, tha Allahu; “(Allahu u përgjigjet) Nuk janë duke pritur tjetër vetëm se një britmë që i rrëmben ata kur janë duke u zënë mes vete. E nuk do të mund të lënë as porosi (vasijet-testament) as të kthehen në familjet e tyre.” (Jasin; 49-50).

Pastaj, njashtu ju vjen si dërgues dhe lajmtarë për vdekje, si sëmundja ose të thinjurit e qimeve të flokëve dhe mjekrrës, por ata prap nuk mbledhin mend; “O sa dëshprim i madh për robërit që nuk u erdhi ndonjë i dërguar, vetëm se ata u tallën me të.” (Jasin; 30).

El Ihja, të Gazaliut; 4/65

5. Isha duke ecur rrugës për të kryer imoralitet gjatë pushimit veror dhe papritmas kujtova takimin me Allahun qëndrimin tim para Allahut si dhe kujtova fjalën e Allahut, ku thotë; “Sot Ne ua mbyllim gojët e atyre, Neve na flasin duart e tyre, kurse këmbët e tyre dëshmojën për atë që punuan.” (Jasin; 65).

Menjëher e ndrrova rrugën dhe u ktheva në shtëpi, falënderova Allahun që me dhuntin e Tij më ruajti nga veprimi i këtij mëkati të madh përmes meditimit dhe kujtimit të ajetit të lartëpërmendur.

Nga arabishtja; Suad Shabani

Burimi: albislam.com

Source: 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here